Velkommen

Kære Cypernveteraner

Vi har nu, med god hjælp udefra, fået oprettet en helt ny hjemmeside. Den gamle hjemmeside var ramt af gentagne nedbrud og viste sig at være umulig at genoprette.

Hjemmesiden har også fået et nyt look men der mangler rigtig meget af den gamle historie, både billeder fra stævner og meget andet.

Vi vil i den kommende tid forsøge at få noget fra den gamle side lagt her på den nye, men præcis som den gamle bliver den ikke igen. Meget af det kan simpelthen ikke genskabes.

I starten forsøger vi at få det vigtigste lagt ind. Det drejer sig både om foreningens vedtægter og referater, og i særdeleshed information om næste træf. Det bliver som sædvanligt holdt på Flyvestation Ålborg og datoen er lørdag d. 19. august 2023. (sæt kryds i kalenderen)

Programmet er endnu ikke på plads, men der vil snarest komme information her på siden om dette samt mulighed for tilmelding. Hav gerne lidt tålmodighed med os, vi er også ”digitalt udfordrede”

Til sidst en lille opfordring til dem som endnu ikke har betalt kontingent. Husk det nu. 🙂 100,- kr. til konto:  Reg. 7670   –   Konto 6038736.

Mvh

Bestyrelsen